GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler

Hizmet Bedelleri

Telefon Paketleri* TL (vergiler dahil)
100 Dakika 19 TL
250 Dakika 29 TL
500 Dakika 49 TL
1.000 Dakika 79 TL
2.500 Dakika 199 TL
5.000 Dakika 299 TL
10.000 Dakika 499 TL
25.000 Dakika 999 TL
Metro Ethernet Tarifesi ** TL (vergiler dahil)
5 Mbps 500 TL
10 Mbps 750 TL
15 Mbps 1.000 TL
20 Mbps 1.250 TL
30 Mbps 1.500 TL
40 Mbps 2.000 TL
50 Mbps 2.500 TL
75 Mbps 3.000 TL
100 Mbps 3.500 TL
150 Mbps 4.500 TL
200 Mbps 5.500 TL
300 Mbps 7.000 TL
400 Mbps 8.000 TL
500 Mbps 9.000 TL
Fiber İnternet Tarifesi *** TL (vergiler dahil)
10 Mbps’ ye kadar Esnaf 99 TL
20 Mbps’ ye kadar KOBİ 199 TL
50 Mbps’ ye kadar KOBİ 375 TL
100 Mbps’ ye kadar Profesyonel 750 TL
Data, Altyapı ve Kiralık Devreler TL (vergiler dahil)
Dedike Fiber Optik Hat (devre başına) 2.000 TL
Dark Fiber (GOSB pasif omurgasında core başına) 675 TL
Bankalar Özel Devreleri İçin Altyapı Kullanım Bedeli (devre başına) 675 TL
10 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 275 TL
100 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 675 TL
1000 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 2.000 TL
POP Noktası Fiber Optik Hat (GOSB pasif omurgasında devre başına) 675 TL
POP Noktası Aktif Cihaz Kirası (U başına) 300 TL
SDH E1 Port Kirası 750 TL
Aktif DID (ISDN Dijital Telefon Numarası) 1,5 TL
Pasif DID 1 TL
Tesis Paylaşımı İçin Altyapı Kullanım Bedeli (devre başına) 2.000 TL
Fiber Optik İlk Kurulum Bağlantısı TL (vergiler dahil)
Omurga Bağlantı Ekipmanları **** 4.500 TL
Fiber Optik Kablo (metre) ***** 4,5 TL
* Dakika paketleri tek bir telefon hattına tanımlanır. Paketler şehir içi, şehirler arası, GSM (Avea, Turkcell, Vodafone) , Uluslararası I. Kademe PSTN ve 444 yönlerine yapılan aramaları kapsamaktadır. KKTC PSTN ve Uluslararası 2.kademe PSTN vergiler dahil 0.177 TL , KKTC GSM, Uluslararası 1. kademe GSM, 2.kademe GSM, 3.kademe GSM ve 3.kademe PSTN vergiler dahil 0,479 TL , Uluslararası 4. kademe GSM ve 4. kademe PSTN vergiler dahil 0,849 TL , Uluslararası 5. kademe GSM ve 5. Kademe PSTN vergiler dahil 2,530 TL olarak paket dışı ücretlendirilir.
**Metro Ethernet hatları dedike ve simetriktir (upload ve download hızları eşittir), limit ve kota uygulaması yoktur, static IP sınırlaması yoktur.
*** Fiber İnternet hatları dedike değildir ve asimetriktir (upload ve download hızları eşit değildir), limit ve kota uygulaması yoktur, 1 adet statik IP kullanılabilir, 10 Mbps'ye kadar internetin yeni devre tesisi esnaflara yapılmaktadır. 10 Mbps'ye kadar internetin upload hızı 1 Mbps, 20 Mbps'ye kadar ve 50 Mbps'ye kadar internetin upload hızı 2 Mbps, 100 Mbps'ye kadar internetin upload hızı 5 Mbps’ dir.
**** Fiyata Corning sonlandırma paneli ve ek işçilikleri, Cisco 2960x switch, 4 SFP ve kurulumlar dahildir.
***** Fiyata Corning 8 core SM F/O kablo ve çekim işçiliği dahildir.
1., 2., 3. Sınıf GSM TL
Bağlantı Belgesi 400 TL
Yer Seçim ve Tesis İzni TL
1. Sınıf GSM 1.210,68 TL
2. Sınıf GSM 966,42 TL
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TL
Deneme İzni 483,8 TL
1. Sınıf GSM 966,42 TL
2. Sınıf GSM 853,14 TL
3. Sınıf GSM 752,84 TL
Sıhhi Müessese 413 TL
Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı TL
Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı 118 TL
* Firma sahipleri ve faaliyet konusu değişmeden yapılacak isim değişikliklerinde yenilenecek tüm çevre izin ve ruhsatları için hizmet bedeli alınmaz.
Hizmet Birim 31.07.2016’dan itibaren Geçerli Birim Fiyat (TL)
Vidanjör sefer 99,99 (GOSB Atıksu Arıtma Tesisi’ne nakliye)
113,34 (Diğer tesislere nakliye)
Evsel katı atık nakliye ve döküm konteyner
sefer
26,66
633,33
Endüstriyel katı atık nakliye ve döküm konteyner
sefer
53,34
1532,82
Tehlikeli atık nakliye sefer 526,66
Kanal Açma İşleri saat 200
Q (m3/gün) Fiziksel (Mekani k) (TL) Fiziksel + Biyolojik (TL) Fiziksel + Kimyasal (TL Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal (TL) İleri Arıtma (TL)
Q <50 320 860 860 1.290 1.290
50<Q<250 530 1.290 1.290 1.735 1.735
250<Q<1000 730 1.735 1.735 2.155 2.155
Q>1000 915 2.155 2.155 2.600 2.600
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay ücretlerinde güncelleme yapılması durumunda Bakanlıkça belirlenmiş yeni onay ücretleri uygulanacaktır.
PARAMETRE BİRİM ÇŞB YETERLİLİK KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT* (TL/analiz) TÜRKAK AKREDİTASYON KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL/analiz)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) mg/L 165,2 12,50
Askıda Katı Madde (AKM) mg/L 76,7 5,00
Yağ ve Gres mg/L 212,4 12,50
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar mg/L 590 5,00
Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Ekstraksiyon ile birlikte) mg/L 177 12,50
Toplam Fosfor (Digestion ile birlikte) mg/L 106,2 5,00
Fenol (Destilasyon ile birlikte) mg/L 212,4 12,50
Toplam Çinko (Zn) mg/L 106,2 5,00
Toplam Kurşun (Pb) mg/L 106,2 5,00
Toplam Krom (Cr) mg/L 106,2 5,00
Toplam Bakır (Cu) mg/L 106,2 5,00
Toplam Nikel (Ni) mg/L 106,2 5,00
Toplam Kadmiyum (Cd)) mg/L 106,2 5,00
Toplam Cıva (Hg) mg/L 106,2 5,00
Arsenik (As) mg/L 94,4 5,00
Toplam Sülfür (S) mg/L 94,4 12,50
Sülfat (SO4-2) mg/L 94,4 5,00
Toplam Siyanür (Destilasyon ile birlikte) mg/L 236 12,50
Serbest Klor mg/L 94,4 6,26
Toplam Azot (N) mg/L 283,2 12,50
Toplam Kalay (Sn) mg/L 106,2 5,00
Toplam Gümüş (Ag) mg/L 106,2 5,00
Klorür (Cl-) mg/L 94,4 5,00
Demir (Fe) mg/L 94,4 5,00
BOİ5 mg/L 135,7 12,50
Krom +6 (Cr+6) mg/L 94,4 12,50
Florür (F-) mg/L 94,4 5,00
Sıcaklık (oC)/td> 41,3 -
pH - 41,3 -
Metal Numuneleri için Ön İşlem - - -
Numune Alma (Anlık) Adet 100,3 -
Numune Alma (2 Saatlik) Adet 212,4 -
Numune Alma (24 Saatlik) Adet 295 -

* Sözleşme süresi içinde, asgari fiyat tarifesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’nca değişiklik yapılması durumunda, ÇŞB Yeterlilik Belgesi kapsamında alınacak raporlar için uygulanacak fiyatlar güncellenecektir.

Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 2,01
10001 - 30000 1,77
30001 - 50000 1,53
50001 - üzeri 1,42
Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı kullanma izni aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 1,53
10001 - 30000 1,42
30001 - 50000 1,18
50001 - üzeri 1,06

* Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:
o Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Yenileme, Kullanım Değişikliği, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, İsim Değişikliği, Bahçe duvarı: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz.
o Yeniden: Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Ek bina, Kat İlavesi, İlave: İlave olacak yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Geçici, Tadilat, Dolgu, Restorasyon, Güçlendirme, Fosseptik: Yapıların inşaat alanlarında ilave varsa, ilave inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o İstinat Duvarı: İstinat duvarının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:
o Kısmi Kullanma İzni, Yapı Kullanma İzni, Geçici: Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

Hizmet Türü * (TL)
OG/AG Akım trafosu test (3 adet) 30
OG Gerilim trafosu test (3 adet) 30
OG/AG Sayaç test 40
OG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 80
AG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 20
OG/AG Sayaç bağlantısı kontrolü 30
Üretim Lisanssız Başvuru bedeli 50 kW’a kadar 0
Üretim Lisanssız Başvuru bedeli 50 kW üzeri 536,41

* KDV dahil değildir.
* Geçici kabul bedelleri fiyatlara dahil değildir.
* 4 ve 5. Maddelerdeki OG – AG Enerji Kesme – Açma/Ölçü Hücresi Açılması hizmetlerinde, mesai saatleri içinde herhangi bir bedel alınmamaktadır. Mesai saatleri dışındaki hizmetler bedellidir.

Kurulu Güç (TL)
AG 0-15 kW (Dahil) 70
AG 15-100 kW (Dahil) 150
AG 100 kW üzeri 200
OG 0-400kVA (Dahil) 700
OG 400kVA Üzeri 800

* KDV dahil değildir.
* EPDK tarafından yayınlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.

Dağıtım Bedeli (KURUŞ/kWh)
OG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 0,7
Sanayai Harici Katılımcı 1,00
AG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 0,95

* KDV dahil değildir.

Türü TL
Tek Hatlı İstasyon 708
Çift Hatlı İstasyon 944

* Fiyatlar sadece işçilik bedelleridir, kullanılacak malzeme ayrıca faturalandırılacaktır.

Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracıları için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
1.180 295  
1.180 295  
1.770 472 295
Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracısı olmayanlar için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
1.770 472  
1.770 472  
2.655 826 472
Bölge Süre Birim Fiyat/Adet (TL)
İhsan Dede Cad. 1 Ay 750
Şahabettin Bilgisu Cad. 1 Ay 500
1000. Sokak 1 Ay 500
Bölge Süre TL
Kuzey Girişi 1 Ay 1.000
Güney Girişi 1 Ay 1.000
Bölge Süre TL
Yönetim Merkezi Ön Bahçe 1 Gün 550
Meydan Binası iç-dış mekan 1 Gün 550
GOSB İçinde Faaliyet Gösteren Firmaların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün Ücretsiz
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün (sertifikalı) 70,80/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) Ücretsiz
* GOSB katılımcılarına verilen yangın eğitimlerinde yakıt söndürücüyü firma temin eder.
GOSB Katılımcıları Haricindeki Kurum ve Kuruluşların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 106,20/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 141,60/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) 944
• Eğitim Giderleri GOSB tarafından karşılanacaktır.
GOSB Teknopark Firmalarına Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 47,20-TL/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 70,80-TL/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi – yarım gün (10-20 kişi için) 472 TL
* Eğitim Giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
Kiralamalar TL
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 236
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 413
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Alanı) 413
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 590
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 1.180
TL/Saat
Yol Süpürme Aracı Hizmet Bedeli 260
Halı Saha Kullanım Bedeli TL/Saat
GOSB sınırları içinde yer alan işletmeler 70
Diğer kişiler 140

* Aksi belirtilmedikçe hizmetlere KDV dahildir.
* GOSB dilediği zaman fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Top